Về việc thông báo lịch phát sóng chương trình "Học trên truyền hình" lần 2.