Trường THCS Kim Đồng chào ngày mới với giai điệu rộn ràng, đầy hào hứng của Giáo viên và Học sinh